Novinky

Deň matiek 2024

Miestny odbor Matice slovenskej v Banskej Bystrici si pripomenul Deň matiek. Na stretnutí matičiarov vystúpili poslucháči ZUŠ Roberta Tatára.

O nás

Matica slovenská je historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti.

V súlade so svojim poslaním  Matica slovenská ako  národná kultúrna ustanovizeň pôsobí ako nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná nezávislá inštitúcia vo všetkých svojich štruktúrach a umožňuje vo svojich radoch  združovanie všetkých občanov Slovenskej republiky, Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších záujemcov rešpektujúcich poslanie Matice slovenskej v národnom, duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a verejnom  živote Slovenskej republiky.

Postavenie Matice slovenskej je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné.

Členovia miestneho odboru

JUDr. Pavol Boroň

predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Ing. Zdenek Gregor

podpredseda Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

PhDr. Marcel Pecník

podpredseda Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Danica Balážovičová

členka Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Mgr. Mária Gallová

členka Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Janka Handlovská

hospodárka, pokladníčka a členka Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Mgr. Sylvia Havelková

členka Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Vladimír Homola

člen Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Ing. Ivan Kapsiar

člen Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Ing. Mirko Kolimár

hovorca a člen Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Bruno Korytko

člen Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Igor Kovačovič

člen a čestný predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Doc. PhDr. Július Lomenčík, PhD.

člen Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Mgr. Anita Murgašová

členka Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.

člen Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Dozorný výbor

JUDr. Alena Babišová

predsedníčka Dozorného výboru Miestneho odboru Matice
slovenskej Banská Bystrica

Ing. Ján Ďurica

člen Dozorného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Hvezdoň Hrušovský

člen Dozorného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Hilda Chlumecká

členka Dozorného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Ing. Pavol Spišiak

člen Dozorného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Matičná knižnica

Slovenská, česká a svetová literatúra.

Knižnica