Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica

Dom Matice slovenskej
Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica

momaticabb@gmail.com

+421 48 412 62 31