Dokumenty

Vianočné prianie.

Drahí naši Matičiari, nech je darček pre Vás naše vrúcne prianie Nech v tento čarovný čas splnia sa Vám sny Nech vo Vašich srdciach a domovoch vládne pokoj a láska Nech Vianoce prežijete s ľuďmi ktorých milujete Nech svetlo sviečok po celý rok horí vo Vašich srdciach...

preèítajte si viac

Rodný list MO MS

MO MS bol zriadený podľa § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 68/1997 z 13.2.1997 o Matici slovenskej. Svoje poslanie zabezpečuje podľa čl. III. § 4 a čl. V. § 15 Stanov Matice slovenskej z 26.7.2003 a prácu s členskou základňou podľa čl. III. § 8 – 11 a čl. IV. § 12 – 13...

preèítajte si viac

Rodný list DMS BB

Dom MS vznikol 1. 6. 1990 a slávnostné otvorenie v priestoroch na Národnej ulici sa konalo 15. 6. 1990. Po nútených presunoch v Banskej Bystrici, dnes sídli v objekte miestneho odboru Matice slovenskej na základe uzatvorenej dohody na dobu neurčitú, najmenej však do...

preèítajte si viac

90 ROKOV OD OŽIVOTVORENIA MATICE SLOVENSKEJ

(referát prednesený na IV. vedeckej konferencii Literárna Banská Bystrica v demokratických premenách 90. rokov 20. storočia v Štátnej vedeckej knižnici dňa 25.3.2009) Ak treba hovoriť o oživotvorení MS v tomto čase, keď si pripomíname 90 rokov od čias, kedy mohla...

preèítajte si viac