Miestny odbor Matice slovenskej v Banskej Bystrici si pripomenul Deň matiek. Na stretnutí matičiarov vystúpili poslucháči ZUŠ Roberta Tatára.