Prednáška Mgr. Anity Murgašovej o živote a diele.
Položenie kvetov k pamätnej tabuli v Národnej ulici.
Účastníci spomienkového stretnutia.
Pamätná tabula v Národnej ulici.